Ana içeriğe atla

İşletme Yönetimi Programı Genel Tanıtım

 

İşletme Yönetimi

İşletme yönetimi bölümü; İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla üretim faktörlerini şuurlu ve sistemli bir şekilde bir araya toplayarak işleyen veya işleten her iktisadi birimin kaynakların etkin ve verimli kullanımını sağlayacak doğru kararların alınması, stratejik yönetim, pazarlama, finansman, muhasebe, insan kaynakları ve çağdaş yönetim teknikleri ile ilgili süreçlerini ele alan üniversite bölümünün adıdır.

İşletme yönetimi bölümü iki yıllık olup, işletme yönetiminin kavramları, teorisi, kuralları ve uygulamaları hakkında öğretim veren sosyal bir programdır. İşletme yönetimi bölümünün eğitim dili "Türkçe" dir.

İşletme yönetimi bölümü mezunları hangi alanlarda çalışabilirler?

 • ·         İşletme yönetimi bölümü mezunları tüm özel ve kamu üretim ve hizmet sektöründe çalışabilirler.

 • ·         Bankalar, şirketler, sivil toplum örgüleri gibi kurum ve kuruluşlar İşletme yönetimi bölümü mezunlarının çalışabileceği alanlara örnek olarak gösterilebilir.

 • ·         Serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirlik bürolarında,

 • ·         Büyük ve küçük işletmelerde finansman, muhasebe, pazarlama, personel, satın alma ve halkla ilişkiler bölümlerinde

 • ·         Çeşitli devlet kuruluşlarının muhasebe, personel bölümlerinde ve vergi dairelerinde,

 • ·         Yatırım ve finans kurumlarında,

 • ·         Kamu ve özel bankalarda iş bulma olanağına sahiptirler.

 • lerinde,

 •  

 • ·         Yatırım ve finans kurumlarında,

 • ·         Kamu ve özel bankalarda iş bulma olanağına sahiptirler.

İşletme yönetimi bölümünden geçiş yapılabilecek lisans bölümleri

İşletme yönetimi bölümü mezunları aşağıda vereceğimiz programlara dgs sınavı ile geçiş yapabilir.

1. Bankacılık, Bankacılık ve Finans,

2. Bankacılık ve Sigortacılık,

3. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri,

4. İşletme,

5. İşletme Bilgi Yönetimi,

6. İşletme Enformatiği,

7. İşletme Öğretmenliği,

8. İşletme-Ekonomi,

9. Lojistik Yönetimi,

10. Sağlık Kurumları İşletmeciliği,

11. Sermaye Piyasası,

12. Sigortacılık,

13. Sigortacılık ve Risk Yönetimi,

14. Uluslararası Finans,

15. Uluslararası İşletmecilik

Programda Görevli Öğretim Elemanları:

Adı Soyadı                                                                     E-posta                                  Telefon (IP) 
Dr.Öğr.Üyesi  AYDIN ŞENOL                             asenol@subu.edu.tr                         0264.6160526

Öğr.Gör. ERSİN KALKAN                                ekalkan@subu.edu.tr                        0264.6160509