Ana içeriğe atla

Ülkemize “Nitelikli Sağlık Elemanı Yetiştirmek” amacında olan Akyazı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuz; İlk ve Acil YardımFizyoterapiTıbbi Laboratuvar TeknikleriSağlık Kurumları İşletmeciliği ve Sağlık Turizmi İşletmeciliği programlarında eğitim vermektedir.

Temel insan hakları arasında yer alan ve devletlerin vatandaşlarına sunmayı anayasal teminat altına aldığı sağlık hizmetlerinin sunumunda sağlık insan gücünün rolü büyüktür. Bu nedenle sağlık hizmetleri alanında istihdam edilen personelin sayısı, eğitimi ve eğitim kurumları büyük önem taşımaktadır. Sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi için sağlık insan gücünün yeterli sayıda olması ve çağdaş koşullara uygun yetiştirilmesi önem arz etmektedir.

Yükseköğretim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Türkiye’de Sağlık Eğitimi ve Sağlık İnsan Gücü Durum Raporu”nda da belirtildiği üzere, Türkiye’de belirli nüfus başına düşen sağlık personeli sayısı, Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi ülkeleri ile karşılaştırıldığında sağlık personeli sayısında ciddi bir eksiklik söz konusudur. Bu doğrultuda Türkiye’nin değişen koşullara ve ihtiyaçlara uygun, eğitim almış ve etkin bir planlama ile ülke çapında dengeli bir dağılımla istihdam edilen sağlık insan gücüne ihtiyacı bulunmaktadır.

 

Akyazı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuz bölge insanına yükseköğrenim fırsatı sunmakla birlikte İstanbul, Ankara, Kocaeli, Bursa gibi büyük şehirlere oldukça yakın bir konumda bulunup, bölgedeki sağlık kuruluşları da yoğun bir şekilde nitelikli sağlık elemanına ihtiyaç duymaktadır.

 

 

Bu çerçevede ülkenin yetişmiş sağlık insan gücü ihtiyacına cevap verebilmek amacıyla Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Akyazı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2 yıl gibi kısa bir sürede meslek edinip hayata atılmak isteyen öğrencilerimiz için uygun bir seçenek olacaktır.

SUBÜ Akyazı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu "bilgiyi beceriyle bütünleştiren" eğitim sistemi kapsamında 3+1 Eğitim Modeli esas alınarak; öğrencilerimiz 3 dönem okulda teorik eğitim, 1 dönem de ilgili sağlık kuruluşlarında tam zamanlı olarak işyeri uygulaması yaparak yetişmektedirler.

Ayrıca, okulumuz fiziki olanakları bakımından yeterli olup;

Uygulama için kullanabileceğimiz toplam 300 m², 2 Adet Sağlık Laboratuvarı,

1 Adet Bilgisayar Laboratuvarı,

12 Adet Derslik,

1 Adet Kütüphane,

1 Adet Yemekhane,

1 Adet Kantin,

Barınma/Yurt (KYK Yurdu) olanaklarımız mevcuttur.

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Azize Alaylı

          Müdür