Ana içeriğe atla

SIK SORULAN SORULAR

 

SIK SORULAN SORULAR

 Beklediğim notu alamadım. Çan eğrisi / Bağıl değerlendirme sistemi nedir?

 

Bağıl değerlendirme: Harfli bağıl değerlendirme sisteminde, öğrencinin her zaman beklediği notu alması teknik olarak mümkün değildir. Zira, öğrencinin bir dersteki başarısı; kendi mutlak notu, o dersi alan diğer öğrencilerin mutlak not ortalaması ve standart sapmanın bir fonksiyonudur. Çan eğrisi sisteminde; çanın iki ucunun alçak, orta noktanın yüksekte olduğu göz önüne alınırsa, iki uçta bulunan FF ve AA gibi notları alanların sayısının doğal olarak az olması, orta not olan CC alanların çok olması beklenir, ama gerek şart değildir.

Not ortalamanız, o dersi alan diğer bölüm öğrencilerin ortalamasından küçük ise beklediğinizden kötü, büyük ise beklediğinizden iyi almanız olasıdır. Mutlak ortalama notunuz 40'ın altında ise, yönetmeliklerimiz gereği, o dersten başarısız olursunuz.

Bağıl değerlendirme sistemi kopyayı azaltıp rekabeti arttıran bir sistemdir. Diğer öğrencilere kopya verilmesi durumunda o dersteki sınıf ortalaması yükseleceğinden, kopya veren kişinin başarı notu düşecektir. Diğer öğrencilere göre daha iyi not almış olmanız geçmenizi kolaylaştıracak, başarı notunuzu yükseltecektir.

Bazı derslerde doğrudan bağıl değerlendirme kullanılmamaktadır:
Yönlendirilmiş Çalışma dersi ile Tek Ders Sınavı, Muafiyet Sınavları ve Mazeret Sınavlarında bilgisayar ile yapılan bağıl değerlendirme sistemi uygulanmaz. Bu gibi durumlarda harfli değerlendirme notu gerektiğinde, mutlak not ilgili yönetmelikte belirtildiği şekilde bağıl harfli nota dönüştürülür (İlgili Yönetmelik).

 

 

 Notlarıma İtiraz edebilir miyim?

 

Sakarya Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

MADDE 19 - (1) Öğrenci bir dersin başarı notuna itirazını, bu notun internet üzerinden ilanından itibaren beş iş günü içinde ilgili bölüm başkanlığına yazılı veya öğrenci bilgi sistemi üzerinden elektronik olarak yapar. İlgili öğretim elemanı, dersin başarı notuna katkısı bulunan bütün çalışmaları tekrar inceleyerek, itirazı en geç bir hafta içinde değerlendirir ve sonucunu bölüm başkanlığına yazılı olarak bildirir. İtiraz sonunda maddi hata saptanması durumunda, başarı durumu yeniden değerlendirilerek sonuç ilgili eğitim birimi yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. İtiraz sonuçları Bölüm Başkanlığınca ilan edilir. Öğrenci, sonucun ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde Rektörlüğe itirazda bulunabilir. Bu süreleri geçirenler, itiraz hakkını kaybetmiş olurlar.

 

Üniversitelerde itiraz prosedürü önce ilgili birime (Akyazı MYO), sonra SAÜ Rektörlüğü'ne ve en son sırada ise mahkeme şeklindedir.

 

 Askerlik tecil işlemlerimi nasıl yapabilirim?

 

Programlarımıza kesin kayıt yaptıran erkek öğrencilerden askerlik çağına girenlerin belgeleri öğrenci işleri birimince ilgili askerlik şubelerine gönderilir. Öğrencilerimizin yapması gereken ayrıca bir askerlik erteleme işlemi yoktur. Aksaklık sonucu, askerlik çağrı pusulası gelen öğrencilere de istekleri doğrultusunda posta yolu ile öğrenci askerlik durum belgeleri (EK-G) adreslerine gönderilir.

 

Yukarıda bahsedilen askerlik tecil işlemi, azami öğretim süresi olan 4 yıl için ve 29 yaşına kadar yapılır. Üniversitemizle mezuniyet ya da atılma gibi sebeplerden dolayı ilişkiniz kesildiğinde, yüksekokulumuz durumu askerlik şubenize bildirir ve teciliniz sona erer. Tecil işlemleri bu kapsamda yürütülmekte olup, yüksekokulumuz "tecilim ne zamana kadar yapıldı?" türünden sorulara özel olarak yanıt vermemektedir. Zira durum yönetmelikler ve sizin devamlılığınız-başarınız ile alakalı bir durumdur.

 

 

 Öğrencilerin Tedavi, Sağlık ve Genel Sağlık Sigortası İşlemleri

 

 5510 Sayılı Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun tüm hükümlerinin 01.01.2012 tarihinde hayata geçirilecek olması nedeni ile ülkemiz sınırları içerisinde yaşayan tüm insanlar aynı kanunun 60. maddesinde belirtilen koşullarda Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınmıştır. Bu tarihten itibaren üniversite öğrencilerinin tedavi giderleri Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından karşılanmayacak. Sağlık giderleri bundan böyle öğrencilerin Genel Sağlık Sigortalılıkları çeşidine göre SGK tarafından karşılanacak.

 

1) Bir işte çalışarak gelir elde eden ve kendi adına sosyal güvencesi bulunan öğrenciler,

Bu statüde yer alan öğrencilerimiz çalışmaları karşılığında Genel Sağlık Sigortalılıklarını kazanmış olmalarından dolayı (Üniversitemiz bünyesinde Kısmi Zamanlı Öğrenci olarak çalışan ve staj görevini yerine getiren öğrencilerimiz bu kapsamda değerlendirilmez)gerçekleştirmeleri gereken ekstra bir işlem gerekmemektedir. Sosyal güvenlik aktivasyonlarının yapılmamış olması durumunda bağlı bulunulan Sosyal Güvenlik Merkezi'ne başvurularak aktivasyon işlemi gerçekleştirilmelidir.

2) Her hangi bir işte çalışmayan;

a) Aile fertleri tarafından sosyal güvencesi sağlanan ve 25 yaşını doldurmamış öğrenciler,

Öğrencilerimiz aile fertleri içerisinden (anne, baba, eş) sosyal güvencesini sağlayacak olan üyesi adına Sosyal Güvenlik Kurumu sistemi içerisinde tanımlanmış olması gerekir. Bu işlemler eğitim öğretim dönemleri itibari ile temin edilecek Öğrenci Belgelerini Sosyal Güvenlik Merkezleri'ne teslim etmek suretiyle güncellenmelidir.

b) Yaş sınırı olmaksızın ailelerine ait sosyal güvence bulunmayan veya 25 yaşını doldurmuş öğrenciler,

Aile fertleri içerisinde sosyal güvencesi olan ferdin bulunmaması veya öğrencimizin 25 yaşını doldurmuş olması durumunda öğrencilerimizin ikamet adreslerinin bulunduğu il veya ilçe merkezlerinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvurarak gelir tespiti yaptırmaları gerekmektedir.

Gelir tespiti sonucunda aile bireyleri başına asgari ücretin üçte birinden az gelir tespit edilmesi durumunda öğrencilerimiz, giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmak üzere Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınır. Tespit sonucunda asgari ücretin üçte birinden daha fazla gelir tespit edilmesi durumunda öğrencilerimiz aylık ödeyecekleri tutarlar belirtilerek (bu tutar gelir seviyesine göre değişkenlik göstermektedir) Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınır. Öğrencilerimizin başvurularını 01.01.2012 tarihinden itibaren 1 ay içerisinde tamamlamaları gerekmektedir. Aksi takdirde en üst gelir grubu kapsamında değerlendirilir ve yüksek prim oranları ödemek durumunda kalırlar.

Öğrencilerimiz ülkemizde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına ait iletişim bilgilerine www.sydgm.gov.tr/tr/vakif web sayfası aracılığı ile ulaşabilirler.

3) Yeşil Kart sahibi olan öğrenciler,

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Yeşil Kart verilmiş olan öğrencilerimizin kartlarına ait vize tarihlerinin dolmasının ardından 1 ay içerisinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvurarak gelir tespiti yaptırmaları gerekmektedir. Aksi takdirde en üst gelir grubu kapsamında değerlendirilir ve yüksek prim oranları ödemek durumunda kalırlar.

 

 

 Kredi ve Burslara Nasıl Başvuru Yapabilirim?

 

Kredi başvurusu ÖSYM tercih formu ile yapılmaktadır. Kredi için daha sonra başvuru yapmak isteyenler, Temmuz ayının son haftası ile Ağustos ayının ilk haftasında Kredi ve Yurtlar Kurumu Bölge Müdürlüklerine başvuru yapabilirler. Bu konudaki güncel bilgi ve tarihler için www.kyk.gov.tr adresini ziyaret ediniz.

Lütfen "yeni bir burs imkanı var mı?" şeklinde sorular sormayınız. Okulumuz, başka burs imkanlarından haberdar olması durumunda, kendisine ulaşan duyuruları öğrencilerine geciktirmeden aymyo.sakarya.edu.tr duyurularından ilan eder.

Güz yarıyılının ilk ayı haricinde, okulumuza kredi/burs konularında duyuru gelmemektedir. Bahar yarıyılı için kredi/burs taleplerinizi yüksekokulumuza iletmeyiniz.

Not 1: Yukarıda belirtilen krediler için alınan formlar, öğrenci işleri bürosuna onaylatılıp, gerekli belgeler tamamlandıktan sonra Bölge Müdürlüklerine teslim edilir.
Not 2: Kredi ve burs konularında yüksekokulumuz, öğrenciler ile ilgili kurumlar arasında aracılık/yardım yapar. Yüksekokulumuzun kredi-burs başvurusu sonucuna etkisi yoktur.
Not 3: Kredi/bursunuzun gecikmesi - kesilmesi, dağıtım şekli vb. konular ile okulumuzun ilgisi yoktur.
Not 4: Kredi/burs sözleşmeniz gereği, konu sadece sözleşme taraflarını bağlar.

 

 

 Sınıf geçme

 

Sakarya Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

MADDE 9

(3) Öğrenciler birinci ve ikinci dönemlerindeki tüm derslere yazılmak zorundadır. Önceki dönemlerdeki dersleri tekrarlama veya ilk defa alma durumunda olan öğrenciler; öncelikle bu derslere yazılmak zorundadır. Bu dersler farklı dönemlerden ise en alttaki dönem derslerinden başlamak şartı ile bulundukları döneme ait derslere yazılır. Öğrencilerin yazılacağı derslerin AKTS kredisi toplamı; kayıt olacağı dönemdeki AKTS kredisi toplamının 1/3 fazlasını aşamaz.

 

(6) İşletmelerde uygulamalı eğitim yürüten ön lisans programlarında, öğrencilerin uygulama yapmak üzere iş yerlerine gönderilmesi için ilk iki dönem sonundaki genel ağırlıklı not ortalamasının en az 1.80 olması şarttır. Bu şartları sağlayamamış ön lisans öğrencileri şartları sağlayana kadar işletmelerde yürütülecek olan iş yeri eğitimine gidemezler.

 

Mezun olabilmeniz için 2.00 yada yukarı genel not ortalaması gerekmektedir.

 

 Bütünleme sınavı var mı?

 

Sakarya Üniversitesinde uygulanan bağıl değerlendirme sistemi gereği bütünleme sınavı bulunmamaktadır. Başarısızlıkların iyileştirilmesi, alınmış derslerin notlarının arttırılması yada evvelce alınmamış derslerin alınması için yaz aylarında 5 hafta olarak yapılan Yaz Öğretimi uygulaması bulunmaktadır.Başarısızlıkların giderilmesi için başka bir çözüm bulunmamaktadır. İki yılın tüm derslerini almış ve bir başarısız dersi bulunan öğrenciler için Tek Ders Sınavı mevcuttur.

 

 

 

 Öğrenci kimlik kartımı kaybettim. Ne yapmalıyım?

 

Size verilen öğrenci kimlik kartı bir yıl süreyle kullanılabilecek şekilde hazırlanmıştır. kayıt yenilemesi yapılan sonraki yıllarda geçerliliğin sağlanması için, kimliğe yapıştırılması için özel bir bandrol öğrenci işlerinden alınır.

Her öğretim yılı başında kayıt yenileme yapılırken öğrenci kimlik kartının alınması gerekmektedir. Öğrenci kimlik kartını yitiren veya tahrip eden öğrenciler aşağıda belirtilen şartları yerine getirmek koşulu ile kimlik talebinde bulunabilirler. Kimlik hazırlandığında ilgili öğrencinin adresine gönderilebilir veya kendisi teslim alabilir. Yeni kimlik kartı düzenletebilmek için;

a) Öğrenci kimlik kartınızı kaybettiğinizi belirten yerel / ulusal gazete küpürü ve ilanı
b) 10 TL kimlik bedelini Ziraat Bankası Kampüs Şubesi 52440513-5001 nolu hesaba yatırdıktan sonra bankadan alınan dekontun aslı ile Sakarya Üniversitesi Öğrenci İşlerine gidecektir.

NOT: Beraberinde ilgili döneme ait bandrol yapıştırılmış öğrenci kimliği bulunmayan yada aynı döneme ait alınmış onaylı öğrenci belgesi bulunmayan öğrenci yarıyıl sınavlarına alınmaz.

 

 

 Kaydımı nasıl sildirebilirim? / İlişki kesme

 

Kayıt sildirmek isteyen öğrenciler; Öğrenci İşleri Bürosu'na bizzat başvurarak kayıtlarını sildirebilirler. Kayıt sildirmek isteyen öğrenciler; kayıtlarını sildirmek istediğini açıkça belirten imzalı ve tarihli dilekçesini ve öğrenci kimlik kartını öğrenci işlerine teslim etmelidirler.

Kayıt sildirmek için okulumuza bizzat başvurmak şarttır. Yaz aylarında öğrenci işleri özellikle temmuz-ağustos aylarında izinli olabileceğinden gelinmeden önce telefon ile aranması uygun olacaktır. Posta ile kayıt silme işlemi yapılmaz.

Kaydınızı sildirdikten sonra diplomanızın aslını teslim almayı unutmayınız (Diğer bir deyişle, diplomanızı geri alabilmek için kaydınızı sildirmeniz gerekir. Bu durum genellikle başka bir üniversiteye kayıt yaptırma aşamasında karşınıza çıkar). 

Üniversiteye herhangi bir nedenle borcu bulunan öğrencinin kayıt silinmesi aşamasında ödemeleri denetlenir.

 

 

 

 Yatay geçiş

 

Emsal bir yüksekokulun birinci sınıfını eksiksiz başarı ile tamamlamış öğrenciler, diğer üniversitelerin emsal tür ve emsal programlarına yatay geçiş için başvurarak başka bir üniversiteye geçebilirler. Bu başvurulara ilişkin bilgiler üniversitelerin Öğrenci İşleri Daire Başkanlıkları tarafından duyurulur (genellikle mayıs ayı sonrasında). İşlemler kontenjan ve açıklanmış kriterler çerçevesinde yürütülür.

 

 

  Mazeret Nedeniyle Eğitim Hakkının Saklı Tutulması

 

Sakarya Üniversitesi Lisans-Önlisans Yönetmeliği Uygulama Esasları

MADDE 13  Süreç

(1) Öğrencinin; 14., 15., 16. veya 17. maddelerde belirtilen mazereti nedeniyle, Eğitim Haklarının Saklı Tutulmasını istemesi halinde bağlı bulunduğu eğitim birimine başvurması gerekmektedir. Mazeretin dönem içinde oluşması durumunda, öğrenci ilgili dönemde kayıt olduğu derslerden çekilmiş sayılır. Eğitim haklarının saklı tutulduğu dönem eğitim süresinden sayılmaz.