Ana içeriğe atla

TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI

 

PROGRAMIN AMACI

Sağlık kurumları bünyesindeki tanı ve tedavi laboratuvarlarında hastanın durumu ile ilgili olarak, hekimin gerekli gördüğü tıbbi analizleri yapan kişilere eğitim vermektir. Hastalığın tanı, takip ve tedavisinde hekime ve hastaya yardımcı olma konusunda, doğruluk, netlik, tekrarlanabilirlik bakımından uygun güvenilir sonuçlar verebilen “Laboratuvar Teknikerleri” yetiştirmektir.

 

PROGRAMIN HEDEFİ

Bu programda, klinik ve diğer araştırma laboratuvarlarında kullanılan yöntem ve cihazların işleyişi, tahlillerin yapılması konularında teknik eleman yetiştirilir. Mezunlar bireysel olarak çalışma yetkisine sahip olmayıp özel sağlık veya kamu kuruluşlarında iş bulma imkânına sahiptirler. Hastalıkların tanısı ve tedavisinde hekim tarafından kullanılan tıbbi tetkiklerin yapılmasında ihtiyaç duyulan yardımcı sağlık elemanını yetiştirmektir.

 

MEZUNLARIN ÇALIŞMA ALANLARI

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri programından mezun olan öğrenciler; hastanelerde, aile sağlığı merkezlerinde, özel klinikler ve tahlil laboratuvarlarında, diğer sağlık kuruluşlarının araştırma merkezlerinde, halk sağlığı enstitülerinde, gıda sanayii işletmelerinde, tıp alanında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapan kurum ve kuruluşlar ile araştırma merkezlerinde çalışabilirler. Çalıştıkları laboratuvarlarda ve bilim dallarında laboratuvar ekipman, makine, araç ve gereçlerini kullanarak tıbbi materyallerin biyokimyasal, mikrobiyolojik, patolojik ve hematolojik analizlerini yapma bilgi ve becerisine sahip olurlar. Tıbbi Laboratuvar Teknikerleri çalıştıkları sağlık kuruluşunda uzman kişilere yardım ederek belli alanlarda kendilerini yetiştirebilirler.

 

3+1 EĞİTİM MODELİ

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri programında “3+1 Eğitim Modeli” uygulanmaktadır. Öğrenciler 3 yarıyıl boyunca Okulda teorik eğitim almakta olup, 1 yarıyıl da işyerinde uygulamalı eğitim görmektedirler. Bu kapsamda öğrenciler genel not ortalamalarına göre 3. ya da 4. yarıyılda işyeri eğitimine gitmektedirler. İşyeri eğitimi; 16 hafta boyunca tam zamanlı olarak işyerlerinde gerçekleştirilmektedir. İşyeri eğitimi süresince öğrencilerin sigortası Üniversitemiz tarafından ödenmektedir. İşyeri eğitimi, zorunlu staj uygulaması şartlarına uygun olmak koşulu ile istenilen sağlık kuruluşunda yapılabilmektedir. 3+1 Eğitim Modeli, öğrencilerin nitelikli meslek elemanı olarak görev yapacakları işyerlerindeki sorumluluklarını, işçi-işveren ilişkilerini, işyeri çalışma koşullarını ve teorik bilgilerini işyerinde uygulama imkânı sağlamayı amaçlamaktadır. 3+1 Eğitim Modeli öğrenciye daha kolay iş bulma imkânı, kariyer planlaması ve hedeflere ulaşma, iş hayatının şartlarını daha erken öğrenme ve uygulama becerisine sahip olma gibi faydalar sağlamaktadır.

 

DİKEY GEÇİŞ İMKÂNI

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri programını tamamlayarak mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı olmaları durumunda, mezun oldukları programlarına uygun bir Lisans bölümüne kayıt hakkı kazanırlar. Dikey Geçiş yapılabilecek Lisans programları şunlardır;

 

Dikey Geçiş Yapılabilecek Örgün Lisans Programları

  • Acil Yardım ve Afet Yönetimi
  • Biyoloji
  • Biyomühendislik
  • Biyoteknoloji
  • Genetik ve Biyomühendislik
  • Hemşirelik
  • Moleküler Biyoloji ve Genetik
  • Sağlık Yönetimi