Ana içeriğe atla

TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI

 

PROGRAMIN AMACI

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı, sahip olduğu nitelikli bilgi birikimini kullanarak laboratuvarda rutin çalışmalarda kullanılan ekipmanların kullanım öncesi kontrolleri ve laboratuvar ortamında gerekli fiziki şartları sağlamasını da içeren laboratuvar çalışmalarının yanında geleneksel ve modern teknikleri uygulayarak hastalıkların teşhis ve tedavisinde gerekli görülen analizleri yapabilen mesleki açıdan yetkin ve uygulama becerisi yüksek nitelikli sağlık personeli yetiştirmektir.

 

PROGRAMIN HEDEFİ

 • Kamu, vakıf ve özel kurumların tıbbi laboratuvarlarında çalışabilen,

 

 • Laboratuvarlarda kullanılan yöntem ve cihazların işleyişi, tahlillerin yapılması konularında bilgi ve tecrübe yönünden yeterli ve nitelikli,

 

meslek elemanları yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

 

MEZUNLARIN ÇALIŞMA ALANLARI

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri programından mezun olan öğrenciler; hastanelerde, aile sağlığı merkezlerinde, özel klinikler ve tahlil laboratuvarlarında, diğer sağlık kuruluşlarının araştırma merkezlerinde, halk sağlığı enstitülerinde, gıda sanayii işletmelerinde, tıp alanında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapan kurum ve kuruluşlar ile araştırma merkezlerinde çalışabilirler. Çalıştıkları laboratuvarlarda ve bilim dallarında laboratuvar ekipman, makine, araç ve gereçlerini kullanarak tıbbi materyallerin biyokimyasal, mikrobiyolojik, patolojik ve hematolojik analizlerini yapma bilgi ve becerisine sahip olurlar. Tıbbi Laboratuvar Teknikerleri çalıştıkları sağlık kuruluşunda uzman kişilere yardım ederek belli alanlarda kendilerini yetiştirebilirler.

 

3+1 EĞİTİM MODELİ

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri programında “3+1 Eğitim Modeli” uygulanmaktadır. Öğrenciler 3 yarıyıl boyunca Okulda teorik eğitim almakta olup, 1 yarıyıl da işyerinde uygulamalı eğitim görmektedirler. Bu kapsamda öğrenciler genel not ortalamalarına göre 3. ya da 4. yarıyılda işyeri eğitimine gitmektedirler. İşyeri eğitimi; 16 hafta boyunca tam zamanlı olarak işyerlerinde gerçekleştirilmektedir. İşyeri eğitimi süresince öğrencilerin sigortası Üniversitemiz tarafından ödenmektedir. İşyeri eğitimi, zorunlu staj uygulaması şartlarına uygun olmak koşulu ile istenilen sağlık kuruluşunda yapılabilmektedir. 3+1 Eğitim Modeli, öğrencilerin nitelikli meslek elemanı olarak görev yapacakları işyerlerindeki sorumluluklarını, işçi-işveren ilişkilerini, işyeri çalışma koşullarını ve teorik bilgilerini işyerinde uygulama imkânı sağlamayı amaçlamaktadır. 3+1 Eğitim Modeli öğrenciye daha kolay iş bulma imkânı, kariyer planlaması ve hedeflere ulaşma, iş hayatının şartlarını daha erken öğrenme ve uygulama becerisine sahip olma gibi faydalar sağlamaktadır.

 

DİKEY GEÇİŞ İMKÂNI

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri programını tamamlayarak mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı olmaları durumunda, mezun oldukları programlarına uygun bir Lisans bölümüne kayıt hakkı kazanırlar. Dikey Geçiş yapılabilecek Lisans programları şunlardır;

Dikey Geçiş Yapılabilecek Örgün Lisans Programları

 • Acil Yardım ve Afet Yönetimi
 • Biyoloji
 • Biyomühendislik
 • Biyoteknoloji
 • Genetik ve Biyomühendislik
 • Hemşirelik
 • Moleküler Biyoloji ve Genetik
 • Sağlık Yönetimi

 

ÇİFT ANADAL PROGRAMI (ÇAP)

ÇAP, öğrencinin kayıtlı olduğu programdan bağımsız bir programdır. Tıbbi Laboratuvar Teknikleri programını başarıyla yürüten öğrenciler, aynı zamanda ikinci bir anadalda önlisans diploması almak üzere öğrenim görebilmektedirler. ÇAP programına başvurmak isteyen öğrencinin genel ağırlıklı not ortalamasının en az 3,00 olması gerekmektedir. Aynı zamanda öğrenciler bu programa, Anadal diploma programının en erken ikinci veya en geç üçüncü yarıyılın başında başvurabilirler. Tıbbi Laboratuvar Teknikleri programından ÇAP yapılabilecek önlisans programları şunlardır;

ÇAP YAPILABİLECEK PROGRAMLAR

ÇAP PROGRAMININ BULUNDUĞU MYO

 • Fizyoterapi
 • İlk ve Acil Yardım
 • Laboratuvar Teknolojisi
 • Eczane Hizmetleri
 • Akyazı Sağlık Hizmetleri MYO
 • Akyazı Sağlık Hizmetleri MYO
 • Pamukova MYO
 • Pamukova MYO