Ana içeriğe atla

İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI

 

PROGRAMIN AMACI

İlk ve Acil Yardım Programının amacı; başta sağlık kuruluşları olmak üzere diğer kurum ve kuruluşların acil sağlık hizmetlerinde, yasa ve yönetmelikler çerçevesinde etik kurallara göre hareket eden, genellikle acil müdahale gerektiren hasta ve yaralılara güncel ve bilimsel bilgi ve becerilerini kullanarak, ilk yardım ve acil bakım desteği verebilen, hasta ve yaralıların ambulanslarla güvenli ve hızlı bir şekilde sağlık kurumlarına ulaşmalarını sağlayabilen, gerektiğinde hastalara veya yaralılara ileri müdahalede bulunabilen nitelikli “İlk ve Acil Yardım Teknikeri” yetiştirmektir.

 

PROGRAMIN HEDEFİ

Hastane öncesi acil bakım ve kurtarma amacına yönelik olarak insan vücudunun işleyişi, anatomisi ve hastalıklarına ilişkin temel ve klinik tıp bilgisine sahip olmak, sahip olduğu temel ve klinik tıp bilgisine dayanarak gerektiğinde vücut mekaniklerini doğru bir şekilde kullanarak acil bakım ve kurtarma girişimlerini uygulamak, ilk ve acil yardım alanına özgü temel ve klinik bilgi birikimi ve becerilerini güncel bilgi ve teknolojiler ışığında ve mesleki etik değerlerin gözetiminde sorumluluk alarak bağımsız bir şekilde kullanabilmek, ilk ve acil yardım alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları, yaşam boyu öğrenme bilinciyle ulusal ve uluslar arası gelişmeleri takip ederek, mesleki ve etik değerlere bağlı kalarak, bilgilerini eleştirel bir gözle değerlendirebilmek ve yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütebilmek, hastane öncesi acil bakım ve kurtarma uygulamalarında verilerin toplanması, elde edilen verilere yönelik uygun girişimlerin başlatılması amacıyla hasta ya da kazazede ile etkili iletişim kurabilmek, sağlık profesyonelleri ile hasta ya da kazazede arasında sözcülük rolünü üstlenebilmek, ekip üyeleri ve diğer sağlık disiplinleri ile işbirliği içerisinde çalışabilmek, ilk ve acil yardım alanına ilişkin verileri güncel teknolojilerin ışığında elde etmek, yorumlamak ve saklamak, gerekli ilk ve acil yardım girişimlerini planlanmak ve uygulamak, her bir girişimin uygulanması sırasında mesleki etik değerleri gözetebilmek ve hasta bakımını yeterli düzeyde gerçekleştirebilmek amacıyla kendi beden sağlığını koruyabilmek ve fiziksel uygunluk düzeyini geliştirebilmek için yeterliliklerinin artırılmasını hedeflemektedir.

 

MEZUNLARIN ÇALIŞMA ALANLARI

İlk ve Acil Yardım programından mezun olan öğrenciler; acil sağlık hizmetlerinde, acil yardım ve hasta nakil ambulanslarında sağlık personeli, komuta kontrol merkezlerinde çağrı karşılama personeli olarak ve hastane acil servislerinde sağlık personeli olarak çalışırlar. Bu kişiler gerektiğinde (güvenli sürüş eğitimi sonrası) ambulans sürücüsü olarak görev yaparlar. Önemi ve etkinliği giderek artan bir meslek olması nedeniyle istihdam imkânları oldukça geniştir. Sektör bu konuda yetişmiş uzman personele ihtiyaç duymaktadır. Sektörün bu ihtiyacını karşılayacak alanında uzman kişiler yetiştirmek yeni dönüşüm sürecinde olan Okulumuz için bir kazanım olacaktır. Akyazı sağlık eğitimi alanında bölgenin merkez üssü olacaktır. Mezunlar Türkiye’nin en kalabalık nüfusa sahip olan Marmara bölgesinde rahatlıkla istihdam edilebileceklerdir.

Son yıllarda hastane öncesi sağlık hizmetlerinde yaşanan gelişmeler nedeniyle program mezunlarının 112 Acil Sağlık Hizmetleri başta olmak üzere iş bulma imkânlarında artış olmuştur.

Ambulans ve acil yardım teknikerleri, üniversite ve devlet hastanelerinin, özel sağlık kuruluşlarının; acil servisleri ve işyeri acil yardım ünitelerinde çalışırlar. T.C Sağlık Bakanlığı bünyesinde 112 acil yardım istasyonları, 112 komuta kontrol merkezleri, hastane acil servislerinde görev alabilmektedirler. Ayrıca özel sağlık sektörü içerisindeki ilk ve acil yardım hizmetine ihtiyaç duyulan alanlarda (Belediyeler bünyesindeki itfaiyelerin arama kurtarma birimleri, özel ambulanslar, özel hastaneler, özel şirketler, spor karşılaşmaları, havaalanları, cankurtaranlık eğitimi almaları halinde plajlar ve havuzlar) çalışabilmektedirler.

 

3+1 EĞİTİM MODELİ

İlk ve Acil Yardım programında “3+1 Eğitim Modeli” uygulanmaktadır. Öğrenciler 3 yarıyıl boyunca Okulda teorik eğitim almakta olup, 1 yarıyıl da işyerinde uygulamalı eğitim görmektedirler. Bu kapsamda öğrenciler genel not ortalamalarına göre 3. ya da 4. yarıyılda işyeri eğitimine gitmektedirler. İşyeri eğitimi; 16 hafta boyunca tam zamanlı olarak işyerlerinde gerçekleştirilmektedir. İşyeri eğitimi süresince öğrencilerin sigortası Üniversitemiz tarafından ödenmektedir. İşyeri eğitimi, zorunlu staj uygulaması şartlarına uygun olmak koşulu ile istenilen sağlık kuruluşunda yapılabilmektedir. 3+1 Eğitim Modeli, öğrencilerin nitelikli meslek elemanı olarak görev yapacakları işyerlerindeki sorumluluklarını, işçi-işveren ilişkilerini, işyeri çalışma koşullarını ve teorik bilgilerini işyerinde uygulama imkânı sağlamayı amaçlamaktadır. 3+1 Eğitim Modeli öğrenciye daha kolay iş bulma imkânı, kariyer planlaması ve hedeflere ulaşma, iş hayatının şartlarını daha erken öğrenme ve uygulama becerisine sahip olma gibi faydalar sağlamaktadır.

 

DİKEY GEÇİŞ İMKÂNI

İlk ve Acil Yardım programını tamamlayarak mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı olmaları durumunda, mezun oldukları programlarına uygun bir Lisans bölümüne kayıt hakkı kazanırlar. Dikey Geçiş yapılabilecek Lisans programları şunlardır;

 

Dikey Geçiş Yapılabilecek Örgün Lisans Programları

 • Acil Yardım ve Afet Yönetimi
 • Hemşirelik
 • Sağlık Yönetimi
 • Sosyal Hizmet

Fark Derslerini Alarak Dikey Geçiş Yapılabilecek Açık Öğretim Fakültesi Lisans Programları

 • Acil Yardım ve Afet Yönetimi
 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
 • İktisat
 • Kamu Yönetimi
 • Maliye
 • Uluslararası İlişkiler
 • İşletme
 • Konaklama İşletmeciliği
 • Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım
 • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
 • Turizm İşletmeciliği
 • Sağlık Yönetimi
 • Sosyal Hizmet