Ana içeriğe atla

İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI

 

PROGRAMIN AMACI

Başta sağlık kuruluşları olmak üzere diğer kurum ve kuruluşların acil sağlık hizmetlerinde, yasa ve yönetmeliklere uygun, etik ilke ve kurallar doğrultusunda hareket eden, acil müdahale gerektiren hasta ve yaralılara güncel bilimsel bilgi ve becerilerini kullanarak, ilk yardım ve acil bakım desteği vermektir.  Ayrıca hasta ve yaralıların ambulanslarla güvenli ve hızlı bir şekilde sağlık kurumlarına ulaşmalarını sağlayabilen, gerektiğinde hastalara veya yaralılara ileri müdahalede bulunabilen nitelikli sağlık personeli yetiştirmektir.

 

PROGRAMIN HEDEFİ

Temel olarak aşağıdaki yeterliliklerin sağlanması ve güncel değişimlere göre sürekli yenilenerek arttırılması hedeflenmektedir;

 • Hastane öncesi acil bakım ve kurtarma amacına yönelik olarak insan vücudunun işleyişi, anatomisi ve hastalıklarına ilişkin temel ve klinik tıp bilgisine sahip olmak.
 • Vücut mekaniklerini doğru bir şekilde kullanarak acil bakım ve kurtarma girişimlerini uygulamak.
 • Güncel bilgi ve teknolojiler ışığında ve mesleki etik değerlere bağlı kalarak klinik bilgi ve becerilerini kullanabilmek.
 • İlk ve acil yardım alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları, yaşam boyu öğrenme bilinci ile ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip ederek, eleştirel bir gözle değerlendirebilmek.
 • Hasta, kazazede ve sağlık profesyonelleri ile olan her türlü iletişim becerilerinde etkili iletişim becerilerini kullanabilmek.
 • Ekip üyeleri ve diğer sağlık disiplinleri ile iş birliği içerisinde çalışabilmek.
 • Sosyal faaliyetler kapsamında yapılan projelerde görev almak.

 

MEZUNLARIN ÇALIŞMA ALANLARI

İlk ve Acil Yardım programından mezun olan öğrenciler; acil sağlık hizmetlerinde, acil yardım ve hasta nakil ambulanslarında sağlık personeli, komuta kontrol merkezlerinde çağrı karşılama personeli olarak ve hastane acil servislerinde sağlık personeli olarak çalışırlar. Bu kişiler gerektiğinde (güvenli sürüş eğitimi sonrası) ambulans sürücüsü olarak görev yaparlar. Önemi ve etkinliği giderek artan bir meslek olması nedeniyle istihdam imkânları oldukça geniştir. Sektör bu konuda yetişmiş uzman personele ihtiyaç duymaktadır. Sektörün bu ihtiyacını karşılayacak alanında uzman kişiler yetiştirmek yeni dönüşüm sürecinde olan Okulumuz için bir kazanım olacaktır. Akyazı sağlık eğitimi alanında bölgenin merkez üssü olacaktır. Mezunlar Türkiye’nin en kalabalık nüfusa sahip olan Marmara bölgesinde rahatlıkla istihdam edilebileceklerdir.

Son yıllarda hastane öncesi sağlık hizmetlerinde yaşanan gelişmeler nedeniyle program mezunlarının 112 Acil Sağlık Hizmetleri başta olmak üzere iş bulma imkânlarında artış olmuştur.

Ambulans ve acil yardım teknikerleri, üniversite ve devlet hastanelerinin, özel sağlık kuruluşlarının; acil servisleri ve işyeri acil yardım ünitelerinde çalışırlar. T.C Sağlık Bakanlığı bünyesinde 112 acil yardım istasyonları, 112 komuta kontrol merkezleri, hastane acil servislerinde görev alabilmektedirler. Ayrıca özel sağlık sektörü içerisindeki ilk ve acil yardım hizmetine ihtiyaç duyulan alanlarda (Belediyeler bünyesindeki itfaiyelerin arama kurtarma birimleri, özel ambulanslar, özel hastaneler, özel şirketler, spor karşılaşmaları, havaalanları, cankurtaranlık eğitimi almaları halinde plajlar ve havuzlar) çalışabilmektedirler.

 

3+1 EĞİTİM MODELİ

İlk ve Acil Yardım programında “3+1 Eğitim Modeli” uygulanmaktadır. Öğrenciler 3 yarıyıl boyunca Okulda teorik eğitim almakta olup, 1 yarıyıl da işyerinde uygulamalı eğitim görmektedirler. Bu kapsamda öğrenciler genel not ortalamalarına göre 3. ya da 4. yarıyılda işyeri eğitimine gitmektedirler. İşyeri eğitimi; 16 hafta boyunca tam zamanlı olarak işyerlerinde gerçekleştirilmektedir. İşyeri eğitimi süresince öğrencilerin sigortası Üniversitemiz tarafından ödenmektedir. İşyeri eğitimi, zorunlu staj uygulaması şartlarına uygun olmak koşulu ile istenilen sağlık kuruluşunda yapılabilmektedir. 3+1 Eğitim Modeli, öğrencilerin nitelikli meslek elemanı olarak görev yapacakları işyerlerindeki sorumluluklarını, işçi-işveren ilişkilerini, işyeri çalışma koşullarını ve teorik bilgilerini işyerinde uygulama imkânı sağlamayı amaçlamaktadır. 3+1 Eğitim Modeli öğrenciye daha kolay iş bulma imkânı, kariyer planlaması ve hedeflere ulaşma, iş hayatının şartlarını daha erken öğrenme ve uygulama becerisine sahip olma gibi faydalar sağlamaktadır.

 

DİKEY GEÇİŞ İMKÂNI

İlk ve Acil Yardım programını tamamlayarak mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı olmaları durumunda, mezun oldukları programlarına uygun bir Lisans bölümüne kayıt hakkı kazanırlar. Dikey Geçiş yapılabilecek Lisans programları şunlardır;

Dikey Geçiş Yapılabilecek Örgün Lisans Programları

 • Acil Yardım ve Afet Yönetimi
 • Hemşirelik
 • Sağlık Yönetimi
 • Sosyal Hizmet

Fark Derslerini Alarak Dikey Geçiş Yapılabilecek Açık Öğretim Fakültesi Lisans Programları

 • Acil Yardım ve Afet Yönetimi
 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
 • İktisat
 • Kamu Yönetimi
 • Maliye
 • Uluslararası İlişkiler
 • İşletme
 • Konaklama İşletmeciliği
 • Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım
 • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
 • Turizm İşletmeciliği
 • Sağlık Yönetimi
 • Sosyal Hizmet

 

ÇİFT ANADAL PROGRAMI (ÇAP)

ÇAP, öğrencinin kayıtlı olduğu programdan bağımsız bir programdır. İlk ve Acil Yardım programını başarıyla yürüten öğrenciler, aynı zamanda ikinci bir anadalda önlisans diploması almak üzere öğrenim görebilmektedirler. ÇAP programına başvurmak isteyen öğrencinin genel ağırlıklı not ortalamasının en az 3,00 olması gerekmektedir. Aynı zamanda öğrenciler bu programa, Anadal diploma programının en erken ikinci veya en geç üçüncü yarıyılın başında başvurabilirler. İlk ve Acil Yardım programından ÇAP yapılabilecek önlisans programları şunlardır;

ÇAP YAPILABİLECEK PROGRAMLAR

ÇAP PROGRAMININ BULUNDUĞU MYO

 • Fizyoterapi
 • Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
 • Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
 • Laboratuvar Teknolojisi
 • Eczane Hizmetleri
 • Akyazı Sağlık Hizmetleri MYO
 • Akyazı Sağlık Hizmetleri MYO
 • Kocaali Denizcilik MYO
 • Pamukova MYO
 • Pamukova MYO