Ana içeriğe atla

FİZYOTERAPİ PROGRAMI

 

GENEL TANITIM

Fizik tedavi, bireylerde hareket bozukluğuna yol açan yaralanma, hastalık ve yaşlılıkta, ağrı ve fonksiyon bozukluklarında, uzman hekimin tanısından sonra gerekli tedavi yöntemlerinin planlanarak uygulanmasını içermektedir.

Fizyoterapi Teknikeri; Fizyoterapi hizmeti verilen tüm kuruluşlarda Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzman hekimi ve Fizyoterapist denetiminde çalışarak güvenli, etkili ve kaliteli sağlık hizmeti verilmesine yardım eden sağlık personelidir.

Fizik Tedavi sürekli gelişen ve teknolojik gelişmeyle kendini yenileyen bir sektör olduğundan bu alandaki kalifiye eleman ihtiyacı giderek artmaktadır. Doğuştan veya sonradan kazanılmış engele sahip birey sayısının giderek artışı rehabilitasyon alanında fizyoterapiste yardımcı olacak kalifiye elemana ihtiyacı da artmıştır. Bu bakış açısıyla günümüzde dünyada fizyoterapi teknikerliği ön lisans programları giderek artmaktadır. Program, eğitim süreci boyunca yeniliklere ve çağın gereklerine entegre bir şekilde hareket edecektir.

Fizyoterapi Programından mezun olan öğrencilere ön lisans diploması ve “Fizyoterapi Teknikeri” unvanı verilir.

Bölümümüz modern altyapı çağdaş eğitim-öğretim ve araştırma ortamı, evrensel düzeyde bilgi üreten, kendini bilimsel olarak sürekli yenileyen ve araştıran aktif ve dinamik bir akademik kadro ile nitelikli öğrencilere ev sahipliği yapmayı amaçlamaktadır.

Dinamik akademik kadromuz, çok yönlü hazırlanmış programlar çerçevesinde, güncel kitaplar ve yayınlarla, öğrencilerle iyi bir iletişim içinde interaktif yöntemleri kullanmaktadır. Bu sayede öğrencilerin fonksiyonel uyum kazanmaları, yüksek bir motivasyona ve bireysel çalışma disiplinine sahip, inisiyatif alabilen ve liderlik yapabilen, yenilikçi, insani değerlere ve sorumluluk bilincine sahip, insan hak ve özgürlüklerine saygılı, öğrenmeye açık başarılı fertler olarak toplumla bütünleşmeleri ve araştırmacı bir ruhla yetişmeleri sağlanmaktadır. 

 

PROGRAMIN AMACI

Fizyoterapi alanında temel bilgi ve beceriye sahip, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzman hekimi veya fizyoterapist gözetiminde, egzersiz ve fizyoterapi uygulamalarına yardımcı olacak nitelikli sağlık elemanı yetiştirmektir. Bu doğrultuda; insan sağlığına ve etik değerlere önem veren, alanındaki teknolojik araç ve gereçleri kullanabilen, fizyoterapiye özgü ölçüm ve tedavi yöntemleri ile sağlığın korunmasını ve gelişmesini destekleyebilen, mesleki açıdan yetkin ve uygulama becerisi yüksek yardımcı sağlık personeli yetiştirmektir.

 

PROGRAMIN HEDEFİ

Fizyoterapi Programının hedefi; uzman hekimin teşhis ve tedavi programına göre fizyoterapist denetiminde herhangi bir nedenle sakatlanan bireylere gerekli fizik tedavi ve rehabilitasyon programını sağlamakta yardımcı olan, hastalara fizik tedavi uygulaması yapmak için ilgili aletleri hazırlayabilen, fizyoterapist denetiminde elektroterapi uygulamalarını yapabilen, teknolojik araç/gereçleri kullanabilen, fiziksel performansı arttırmak için yardımcı araç-gereç, ortez-protez uygulamaları hakkında bilgi sahibi olan, yeterli bilimsel donanıma sahip, çağdaş bilgi ve beceri ile donanmış, araştırma ve sorun çözme yeteneği gelişmiş, kültürel birikime ve etkili iletişime sahip, kendi alanındaki her türlü yenilik ve gelişmeyi takip eden, diğer sağlık meslek mensupları ile işbirliği içinde çalışabilen, insan sağlığına önem veren, toplumsal sorumluluklarını bilen,  ön lisans eğitimi süresince kazanmış olduğu bilgi ve becerileri sahada uygulayabilen, sektörün talep ve ihtiyaçlarını karşılayabilecek niteliğe sahip sağlık elemanı yetiştirmektir.

 

MEZUNLARIN ÇALIŞMA ALANLARI

Fizyoterapi programından mezun olan öğrenciler;

 • Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Klinikleri,
 • Üniversite ve Devlet Hastaneleri,
 • Özel Hastaneler,
 • Sağlıklı Yaşam Merkezleri,
 • Özel Dal Merkezleri,
 • Tıp Merkezleri,
 • Kaplıca-Kür Merkezleri,
 • Wellness/Spa/Termal Tesisler vb. tüm sağlık kuruluşlarında istihdam edilebilmektedirler.

 

3+1 EĞİTİM MODELİ

Fizyoterapi programında “3+1 Eğitim Modeli” uygulanmaktadır. Öğrenciler 3 yarıyıl boyunca Okulda teorik eğitim almakta olup, 1 yarıyıl da işyerinde uygulamalı eğitim görmektedirler. Bu kapsamda öğrenciler genel not ortalamalarına göre 3. ya da 4. yarıyılda işyeri eğitimine gitmektedirler. İşyeri eğitimi; 16 hafta boyunca tam zamanlı olarak işyerlerinde gerçekleştirilmektedir. İşyeri eğitimi süresince öğrencilerin sigortası Üniversitemiz tarafından ödenmektedir. İşyeri eğitimi, zorunlu staj uygulaması şartlarına uygun olmak koşulu ile istenilen sağlık kuruluşunda yapılabilmektedir. 3+1 Eğitim Modeli, öğrencilerin nitelikli meslek elemanı olarak görev yapacakları işyerlerindeki sorumluluklarını, işçi-işveren ilişkilerini, işyeri çalışma koşullarını ve teorik bilgilerini işyerinde uygulama imkânı sağlamayı amaçlamaktadır. 3+1 Eğitim Modeli öğrenciye daha kolay iş bulma imkânı, kariyer planlaması ve hedeflere ulaşma, iş hayatının şartlarını daha erken öğrenme ve uygulama becerisine sahip olma gibi faydalar sağlamaktadır.

 

DİKEY GEÇİŞ İMKÂNI

Fizyoterapi programını tamamlayarak mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı olmaları durumunda, mezun oldukları programlarına uygun bir Lisans bölümüne kayıt hakkı kazanırlar. Dikey Geçiş yapılabilecek Lisans programları şunlardır;

Dikey Geçiş Yapılabilecek Örgün Lisans Programları

 • Acil Yardım ve Afet Yönetimi
 • Ergoterapi
 • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
 • Hemşirelik
 • Sağlık Yönetimi

Fark Derslerini Alarak Dikey Geçiş Yapılabilecek Açık Öğretim Fakültesi Lisans Programları

 • Acil Yardım ve Afet Yönetimi
 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
 • İktisat
 • Kamu Yönetimi
 • Maliye
 • Uluslararası İlişkiler
 • İşletme
 • Konaklama İşletmeciliği
 • Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım
 • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
 • Turizm İşletmeciliği
 • Sağlık Yönetimi

 

ÇİFT ANADAL PROGRAMI (ÇAP)

ÇAP, öğrencinin kayıtlı olduğu programdan bağımsız bir programdır. Fizyoterapi programını başarıyla yürüten öğrenciler, aynı zamanda ikinci bir anadalda önlisans diploması almak üzere öğrenim görebilmektedirler. ÇAP programına başvurmak isteyen öğrencinin genel ağırlıklı not ortalamasının en az 3,00 olması gerekmektedir. Aynı zamanda öğrenciler bu programa, Anadal diploma programının en erken ikinci veya en geç üçüncü yarıyılın başında başvurabilirler. Fizyoterapi programından ÇAP yapılabilecek önlisans programları şunlardır;

ÇAP YAPILABİLECEK PROGRAMLAR

ÇAP PROGRAMININ BULUNDUĞU MYO

 • İlk ve Acil Yardım
 • Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
 • Laboratuvar Teknolojisi
 • Eczane Hizmetleri
 • Akyazı Sağlık Hizmetleri MYO
 • Akyazı Sağlık Hizmetleri MYO
 • Pamukova MYO
 • Pamukova MYO