Ana içeriğe atla

SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI

 

GENEL TANITIM

Sağlık Kurumları İşletmeciliği programının amacı; hem işletmecilik hem de hastane yönetimi bilgisine sahip nitelikli ara elemanlar yetiştirmektir. Sağlık sektörü en hızlı gelişen hizmet sektörlerinden biridir. Özellikle son yıllarda ortaya çıkan teknolojik gelişmeler, tıp dünyasındaki dönüşümler ve yoğun nüfus artışı, sağlık sektörünü en önemli sektörlerden biri haline getirmiştir. Hızla büyüyen sağlık sektörü; iletişimi güçlü, organizasyon ve koordinasyon yeteneğine sahip, yabancı dil bilen, sağlık sektörüne özgü bilgi ve beceriye, tıbbi dokümantasyon ve bilgisayar bilgisine sahip insan kaynaklarına ihtiyaç duymaktadır. Sağlık Kurumları İşletmeciliği programı, sağlık kurumlarının ihtiyaç duyduğu bu elemanları yetiştirmektedir.

 

Sağlık kurumlarının ve özellikle son yıllarda özel hastanelerin rehabilitasyon merkezlerinin, diyaliz merkezlerinin, branş/özel dal hastanelerinin (göz, diş, kalp vb.) sayılarının artması nitelikli personel ihtiyacını da arttırmıştır. Ülke nüfusunun genç olması, üniversite mezunu genç nüfusun her geçen gün artması, devletin istihdam politikalarını da etkilemektedir. Sağlık Kurumları İşletmeciliği programı istihdam politikalarına ve hizmet sektöründeki beklenen değişimlere katkıda bulunacaktır. Aynı zamanda gerekli teorik ve uygulamalı eğitimi tamamlayacak olan mezunlarımız teknolojik anlamda ve bilimsel olarak kurumlarda meydana gelebilecek değişimlere de uyum sorunu yaşamayacaktır. Son yıllara kadar sadece devlet tarafından verilen sağlık hizmetinin özelleşmesi; sağlık sektörünün turizmle birlikte en fazla iktisadi değer oluşturan sektörlerden biri olmasına yol açmıştır. Bu katkı sadece ülke sınırları içinde olmayıp aynı zamanda sağlık turizmi kapsamında ülkemize gelen turist ve tedavi amaçlı hastaların sağladığı döviz girdisi önemli bir iktisadi değer haline gelmiştir. Dolayısı ile mezunlarımızın çalışma alanları oldukça geniştir.

PROGRAMIN AMACI

Sağlık turizmi kapsamında hizmet alan bireylere en iyi sağlık, tedavi ve konaklama olanaklarını sağlayacak yeterliliklere sahip insan gücünün yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda yenilikçi bakış açısıyla mesleğin gerektirdiği sağlık, turizm ve işletmecilik alanlarında mesleki açıdan yetkin ve uygulama becerisi yüksek nitelikli bireyler yetiştirmektir.

PROGRAMIN HEDEFİ

- Genel sağlık, turizm ve işletmecilik bilgilerine hakim, sağlık turizmini etkili bir şekilde yönetebilecek,

- Sağlık turizmi işletmeleri hakkında teorik ve uygulamalı bilgisine sahip, mesleğinin gerektirdiği teknoloji ve yabancı dili kullanabilen,

- Toplumsal ve ahlaki değerlere saygılı, mesleki etik bilinci oluşmuş, yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş, sorumluluk alabilen, çözüm üretebilen, meraklı ve sorgulayan

meslek elemanları yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

 

MEZUNLARIN ÇALIŞMA ALANLARI

Sağlık Kurumları İşletmeciliği programından mezun olan öğrenciler;

 • Şehir Hastaneleri,
 • Devlet Hastaneleri,
 • Üniversite Hastaneleri,
 • Özel Hastaneler,
 • Sağlık Ocakları,
 • Klinikler,
 • Özel Muayenehane Hekimlikleri,
 • Özel Sağlık Kuruluşları,
 • İlaç Firmaları,
 • İlaç Depoları,
 • Tıbbi Malzeme Üreten Kuruluşlar vb. tüm sağlık kuruluşlarında istihdam edilebilmektedirler.

 

3+1 EĞİTİM MODELİ

Sağlık Kurumları İşletmeciliği programında “3+1 Eğitim Modeli” uygulanmaktadır. Öğrenciler 3 yarıyıl boyunca Okulda teorik eğitim almakta olup, 1 yarıyıl da işyerinde uygulamalı eğitim görmektedirler. Bu kapsamda öğrenciler genel not ortalamalarına göre 3. ya da 4. yarıyılda işyeri eğitimine gitmektedirler. İşyeri eğitimi; 16 hafta boyunca tam zamanlı olarak işyerlerinde gerçekleştirilmektedir. İşyeri eğitimi süresince öğrencilerin sigortası Üniversitemiz tarafından ödenmektedir. İşyeri eğitimi, zorunlu staj uygulaması şartlarına uygun olmak koşulu ile istenilen sağlık kuruluşunda yapılabilmektedir. 3+1 Eğitim Modeli, öğrencilerin nitelikli meslek elemanı olarak görev yapacakları işyerlerindeki sorumluluklarını, işçi-işveren ilişkilerini, işyeri çalışma koşullarını ve teorik bilgilerini işyerinde uygulama imkânı sağlamayı amaçlamaktadır. 3+1 Eğitim Modeli öğrenciye daha kolay iş bulma imkânı, kariyer planlaması ve hedeflere ulaşma, iş hayatının şartlarını daha erken öğrenme ve uygulama becerisine sahip olma gibi faydalar sağlamaktadır.

 

DİKEY GEÇİŞ İMKÂNI

Sağlık Kurumları İşletmeciliği programını tamamlayarak mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı olmaları durumunda, mezun oldukları programlarına uygun bir Lisans bölümüne kayıt hakkı kazanırlar. Dikey Geçiş yapılabilecek Lisans programları şunlardır;

Dikey Geçiş Yapılabilecek Örgün Lisans Programları

 • Acil Yardım ve Afet Yönetimi
 • İşletme
 • Sağlık Yönetimi
 • Sosyal Hizmet
 • Uluslararası İşletme Yönetimi

Fark Dersleri Almadan (3.sınıftan) Dikey Geçiş Yapılabilecek Açık Öğretim Fakültesi Lisans Programları

 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
 • İktisat
 • Kamu Yönetimi
 • Maliye
 • Uluslararası İlişkiler
 • İşletme
 • Konaklama İşletmeciliği
 • Sağlık Yönetimi
 • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
 • Turizm İşletmeciliği

Fark Derslerini Alarak Dikey Geçiş Yapılabilecek Açık Öğretim Fakültesi Lisans Programları

 • Acil Yardım ve Afet Yönetimi
 • Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım
 • Sosyal Hizmet

 

ÇİFT ANADAL PROGRAMI (ÇAP)

ÇAP, öğrencinin kayıtlı olduğu programdan bağımsız bir programdır. Sağlık Kurumları İşletmeciliği programını başarıyla yürüten öğrenciler, aynı zamanda ikinci bir anadalda önlisans diploması almak üzere öğrenim görebilmektedirler. ÇAP programına başvurmak isteyen öğrencinin genel ağırlıklı not ortalamasının en az 3,00 olması gerekmektedir. Aynı zamanda öğrenciler bu programa, Anadal diploma programının en erken ikinci veya en geç üçüncü yarıyılın başında başvurabilirler. Sağlık Kurumları İşletmeciliği programından ÇAP yapılabilecek önlisans programları şunlardır;

ÇAP YAPILABİLECEK PROGRAMLAR

ÇAP PROGRAMININ BULUNDUĞU MYO

 • Sağlık Turizmi İşletmeciliği
 • Eczane Hizmetleri
 • Turizm ve Otel İşletmeciliği
 • Turizm ve Seyahat Hizmetleri
 • Akyazı Sağlık Hizmetleri MYO
 • Pamukova MYO
 • Sapanca Turizm MYO
 • Sapanca Turizm MYO