Ana içeriğe atla

SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI

 

GENEL TANITIM

Dünyada ülkeler arasında iş birliğinin, seyahat özgürlüklerinin ve imkânlarının artması, ulaşımda yaşanan konfor, sağlık hizmetinde kalitenin dünyanın farklı köşelerinde de gelişmesi, sağlık hizmeti finansmanında hem bireysel hem de bütçe kaynaklı güçlükler, dünya da sağlık turizmi kavramının önemini giderek artırmıştır. Sağlık turizmi; turist sağlığını koruyucu ve tedavi edici uygulamaların yanı sıra rehabilite edici ve sağlığı geliştirici hizmetleri almak amacı ile turistlerin yaşadıkları destinasyonlar dışında başka bir destinasyona yaptıkları ziyaretleridir. Sağlık turizmi;

 1. Termal Sağlık Turizmi
 2. Medikal Turizm
 3. Yaşlı Turizmi (3. Yaş Turizmi)
 4. Engelli Turizmi kavramlarını barındırmaktadır.

Türkiye coğrafi konumu ve sahip olduğu doğal su kaynakları ile sağlık turizmi açısından önemli bir noktadadır. Son yıllarda sağlık sektörüne yapılan yatırımlarla birlikte sağlıkta ileri teknoloji kullanımı, kaliteli sağlık hizmeti sunumu ve ekonomik fiyatı Türkiye’yi birçok açıdan sağlık turizmi kapsamında avantajlı konuma getirmektedir.

Sağlık turizmi kapsamında seyahat eden turistlerin hem sağlık hizmetleri hem de tatil amacı olduğu için beklentileri, aynı zamanda yarattığı katma değer de yüksektir. Sağlık turizmi döviz kazandırıcı önemli bir faaliyet olup, turizm potansiyeli bulunan bir ülke olarak Türkiye’nin diğer alternatif turizm türleri ile cazibesinin artırılması, yılın 12 ayında turizmin canlanmasını sağlamaktadır. Bu bilgiler ışığında ‘’Sağlık Turizmi İşletmeciliği’’ programı ayrı bir uzmanlık alanı olarak ortaya çıkmıştır. Çünkü sağlık turizmini etkili ve verimli bir şekilde yönetilebilmek, bir taraftan sağlık sektörü ve sağlık kuruluşları, diğer taraftan da turizm sektörü ve turizm işletmeleri hakkında teorik ve uygulamalı uzmanlık bilgisine sahip olmayı gerektirmektedir. Bu noktada Sağlık Turizmi İşletmeciliği programı, sektörün nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılamayı hedeflemektedir.

PROGRAMIN AMACI

Sağlık turizmi kapsamında hizmet alan bireylere en iyi sağlık, tedavi ve konaklama olanaklarını sağlayacak yeterliliklere sahip insan gücünün yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda yenilikçi bakış açısıyla mesleğin gerektirdiği sağlık, turizm ve işletmecilik alanlarında mesleki açıdan yetkin ve uygulama becerisi yüksek nitelikli bireyler yetiştirmektir.

PROGRAMIN HEDEFİ

-Genel sağlık, turizm ve işletmecilik bilgilerine hakim, sağlık turizmini etkili bir şekilde yönetebilecek,

-Sağlık turizmi işletmeleri hakkında teorik ve uygulamalı bilgisine sahip, mesleğinin gerektirdiği teknoloji ve yabancı dili kullanabilen,

-Toplumsal ve ahlaki değerlere saygılı, mesleki etik bilinci oluşmuş, yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş, sorumluluk alabilen, çözüm üretebilen, meraklı ve sorgulayan

meslek elemanları yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

 

MEZUNLARIN ÇALIŞMA ALANLARI

Sağlık Turizmi İşletmeciliği programından mezun olan öğrenciler;

     - Hastanelerin Sağlık Turizmi Birimlerinde,

     - Kaplıcalarda,

     - Sağlık Turizmi ile İlgili Faaliyet Gösteren Acentelerde,

     - Sağlıklı Yaşam Konusunda Hizmet Veren Otel ve Tesislerde,

     - Şifalı İçme Suları Tesislerinde,

     - Termal Otellerde istihdam edilebilmektedirler.

 

3+1 EĞİTİM MODELİ

Sağlık turizmi işletmeciliği programında “3+1 Eğitim Modeli” uygulanmaktadır. Öğrenciler 3 yarıyıl boyunca okulda Mesleki İngilizce dersi de dâhil olmak üzere teorik eğitim almakta olup, 1 yarıyıl boyunca ise işyerinde uygulamalı eğitim görmektedirler. Bu kapsamda öğrenciler genel not ortalamalarına göre 3. ya da 4. yarıyılda işyeri eğitimine gitmektedirler. İşyeri eğitimi; 16 hafta boyunca tam zamanlı olarak işyerlerinde gerçekleştirilmektedir. İşyeri eğitimi süresince öğrencilerin sigortası Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi tarafından ödenmektedir. İşyeri eğitimi, zorunlu staj uygulaması şartlarına uygun olmak koşulu ile istenilen sağlık turizmi işletmesinde yapılabilmektedir. 3+1 eğitim modeli, öğrencilerin nitelikli meslek elemanı olarak görev yapacakları işyerlerindeki sorumluluklarını, işçi-işveren ilişkilerini, işyeri çalışma koşullarını ve teorik bilgilerini işyerinde uygulama imkânı sağlamayı amaçlamaktadır. 3+1 eğitim modeli öğrenciye daha kolay iş bulma fırsatı, kariyer planlaması ve hedeflere ulaşma, iş hayatının şartlarını daha erken öğrenme ve uygulama becerisine sahip olma gibi faydalar sağlamaktadır.

 

DİKEY GEÇİŞ İMKÂNI

Sağlık turizmi işletmeciliği programını tamamlayarak mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı olmaları durumunda, mezun oldukları programlarına uygun bir Lisans bölümüne kayıt yapma hakkı kazanırlar. Sağlık turizmi işletmeciliği programından Dikey Geçiş yapılabilecek Lisans programları şunlardır;

Dikey Geçiş Yapılabilecek Örgün Lisans Programları

 • Ekonomi ve Finans
 • İşletme
 • Turizm İşletmeciliği
 • Turizm Rehberliği
 • Turizm ve Otel İşletmeciliği
 • Uluslararası İşletme Yönetimi
 • Yönetim Bilişim Sistemleri

Fark Derslerini Alarak Dikey Geçiş Yapılabilecek Açık Öğretim Fakültesi Lisans Programları

 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
 • İktisat
 • Kamu Yönetimi
 • Maliye
 • Uluslararası İlişkiler
 • İşletme
 • Konaklama İşletmeciliği
 • Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım
 • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
 • Turizm İşletmeciliği

 

ÇİFT ANADAL PROGRAMI (ÇAP)

ÇAP, öğrencinin kayıtlı olduğu programdan bağımsız bir programdır. Sağlık turizmi işletmeciliği programını başarıyla yürüten öğrenciler, aynı zamanda ikinci bir anadalda önlisans diploması almak üzere öğrenim görebilmektedirler. ÇAP programına başvurmak isteyen öğrencinin genel ağırlıklı not ortalamasının en az 3,00 olması gerekmektedir. Aynı zamanda öğrenciler bu programa, Anadal diploma programının en erken ikinci veya en geç üçüncü yarıyılın başında başvurabilirler. Sağlık turizmi işletmeciliği programından ÇAP yapılabilecek önlisans programları şunlardır;

ÇAP YAPILABİLECEK PROGRAMLAR

ÇAP PROGRAMININ BULUNDUĞU MYO

 • Sağlık Kurumları İşletmeciliği
 • Turizm ve Otel İşletmeciliği
 • Turizm ve Seyahat Hizmetleri
 • Akyazı Sağlık Hizmetleri MYO
 • Sapanca Turizm MYO
 • Sapanca Turizm MYO