Ana içeriğe atla

AMAÇ ve HEDEFLER, İÇ MEKÂN TASARIMI PROGRAMI

AMAÇ:
            Sanat ve tasarım, toplumsal yaşamın temelini oluşturan kültürel ve tarihsel sürecin bir ürünüdür. İç Mekân tasarımı tam da bu alanın içindedir. Günümüzde insanlar yaşadıkları mekânlarda estetik, fonksiyonellik ve teknolojiyi bir arada kullanarakkendi kültür ve geleneklerine ait özgün tasarımları geliştirmekte ve kullanmaktadır. Kalite ve rekabetin oldukça yoğun yaşandığı, tüketici ihtiyaçlarının sürekli değiştiği günümüzde İç Mekân tasarımı alanında tasarımcı ve uygulayıcı olarak istihdam edilecek bireylere kazandırılacak mesleki yeterlikler bu bağlamda büyük önem kazanmıştır.
HEDEF: 
1.İç Mekân Tasarımı alanındaki projeleri çizebilen ve okuyabilen,
2.Bilgisayar destekli tasarım programlarını kullanabilen,
3.Çizilmiş projelere uygun üretim ve montaj alt yapısına sahip, 
4.İç Mekân endüstrisinde kullanılan malzeme ve aksesuarı tanıyabilen, 
5.Mesleği ile ilgili sağlık ve emniyet tedbirlerini gözeten, 
6.İç Mekân Tasarımı alanındaki gelişmeleri ve yenilikleri takip eden, 
7.Mesleki alanda ki matematik becerilerini kullanabilen,
8.Orta düzeyde İngilizce kullanım becerisine sahip olan teknik elemanların yetiştirilmesi hedeflenmektedir.