Ana içeriğe atla

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Genel Tanıtım

 

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı, kamu ve özel sektör işletmelerinde hizmet, üretim ve faaliyetlerin verimli bir biçimde yürütülmesi için, muhasebe alanında gerekli olan ara insan gücünü yetiştirir. Muhasebe programını bitirenler; Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlik bürolarında iş bulma olanağına sahiptirler. Mezunlarımız sanayi, ticaret ve hizmet işletmelerinde muhasebe ve finansman birimlerinde görev alabilirler. Ayrıca, kendilerine özel muhasebe bürosu açabilirler. Muhasebecilik mesleğinde ilerleme, yetenek ve bilginin başarılı bir çalışma ile kanıtlamasına bağlıdır.Sektörün ihtiyacını karşılayan kalifiye eleman yetiştirmek için,Bilgisayarlı Muhasebe Uygulamaları dersi aracılığıyla en az bir muhasebe paket programını öğrenmeleri ve etkin bir şekilde kullanmaları amaçlanmaktadır.Son yıl ise öğrenciler, 3+1 İşyeri Uygulaması kapsamında gerek SMMM ve YMM yanında gerekse de İşyerlerinin Muhasebe ve Finans departmanlarında 4 ay süre ile staj çalışmaları yaparak bilgi ve becerilerini uygulama imkânına kavuşmaktadırlar.

Muhasebe programı mezunlarına "Muhasebe Meslek Elemanı" unvanı verilmektedir.

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programı çalışma alanları

  • Özel sektör kuruluşlarının muhasebe ve finans birimlerinde,
  •  Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler ile Yeminli Mali Müşavirlerin bürolarında,
  •  Bankaların şube kadrolarında görev almaktadırlar.

Dikey Geçiş İmkânı

Programı tamamlayarak mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavında başarılı olmaları durumunda mezun oldukları programlarına uygun bir Lisans bölümüne kayıt hakkı kazanırlar. Fark derslerini vererek lisans diploması almaya hak kazanarak iş dünyasına bilgili, yetenekli, gelişmelere açık ve problemlere bilimsel çözümler getirebilen yönetici adayı olarak katılabilirler.

Muhasebe ve Vergi Bölümünden Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları;

- İşletme                                                                            - Uluslararası Finans

- İktisat                                                                               - Uluslararası Finans ve Bankacılık
- Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri               - Uluslararası İşletmecilik
- Ekonomi                                                                          - Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret
- İşletme Bilgi Yönetimi                                                - Uluslararası Ticaret
- İşletme Yönetimi                                                         - Uluslararası Ticaret ve Finans
- İşletme-Ekonomi                                                         - Uluslararası Ticaret ve Lojistik

- Lojistik Yönetimi                                                          - Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi

- Maliye

- Muhasebe

- Muhasebe Bilgi Sistemleri

- Muhasebe ve Finans Yönetimi

- Muhasebe ve Denetim

Programda Görevli Öğretim Elemanları:

Adı Soyadı                                                                     E-posta                                  Telefon (IP) 
Yrd.Doç.Dr. HASAN DEMİR                                 hdemir@subu.edu.tr                     0264.6160505
Öğr.Gör. MÜKREMİN UZER                           muzer@subu.edu.tr                          0264.6160512