Ana içeriğe atla

Saakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Akyazı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğretim üyelerinden Doç. Dr. Keziban Atacan'ın araştırmacı olarak yer aldığı, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Temel Bilimler Fakültesi Kimya Bölümü Prof. Dr. Bünyemin ÇOŞUT'un yürütücülüğünde "BODIPY Temelli Gözenekli Organik Kafes Yapılarının Hazırlanması ve Fotokatalitik Hidrojen Üretme Kapasitelerinin Araştırılması" başlıklı proje TÜBİTAK 1001 programı kapsamında desteklenmeye hak kazanmıştır.

Proje kapsamında, fotokatalitik su ayrışımı tekniği ile doğrudan güneş enerjisini kullanarak suyu verimli bir şekilde hidrojen gazına indirgeyebilecek ekonomik ve çevre dostu yeni fotokatalizörler geliştirilecektir. Artan dünya popülasyonu, fosil yakıtların azalması ve çevreye verdiği zararlar sebebiyle; yenilenebilir enerji ihtiyacı gün be gün artmaktadır. Hidrojen bu ihtiyacı karşılayabilecek 21.yüzyılın enerji taşıyıcısı olarak düşünülmektedir.

Güneş enerjisini kullanarak hidrojen üretimi yeşil ve yenilenebilir enerji oluşumuna yönelik en umut vaad edici yaklaşımlardan biridir. Hocamızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.